İmplant Teknolojisinde Fark Yaratan Gelişmeler

  1. implant-teknolojisinde-fark-yaratan-gelismeler

Yeni Nesil Çipli Meme İmalatları

Yaklaşık 15 yıldır implant üretim teknolojisi bir değişim yaşamamakta, mevcut üretim formatının son derece güvenilir ve yeterli olduğuna inanılmakta idi. Ancak biyomedikal mühendisliğinin bitmek bilmeyen enerjisi bizi Yeni Nesil olarak da adlandırabileceğimiz Çipli Protezler ile tanıştırdı.

  • Çip= dijital kimlik kartı

Yeni nesil Çipli meme implantlarının en önemli özelliği: kendi üzerlerinde dijital bir kimlik kartı taşımalarıdır. İmplantın jel Matriks içinde bulunan bu mikroçipler, implantın hacmini, şeklini, kabuk yapısını, üretim tarihini, üretim yerini ve seri numarasını içeren bilgileri içerir. Böylece yapılan ameliyatın üzerinden kaç yıl geçerse geçsin, göğüs üzerine tutulan bir okuyucu aracılığı ile bu bilgilere her zaman ulaşmak mümkün hale gelmektedir. Böylece implant değişimi, hacim arttırma ya da beklenmeyen bir sorunla karşılaşıldığı zamanlarda bu bilgilere kolayca ulaşılabilecektir. Diğer taraftan çipli implant kullanımı, hastaya FDA onayı almış ve belli bir üretim kalitesine sahip implantların uygulandığınıda göstermektedir.

  • Tanısal verilerin elde edilmesi

Göğüs üzerine tutulan okuyucu yardımıyla elde edilen diğer bir veri, implant çevresindeki lokal vücut sıcaklığının derecesidir. Özellikle ameliyat sonrası erken dönemde doku içi kanama ya da enfeksiyon varlığından şüphelenildiğinde, çip yardımıyla elde edilen lokal ısı artışının varlığı, erken tanının konmasını destekleyebilir.  Çipli meme implantı teknolojisinin varlığı: daha ileriki zamanlarda bazı teknolojik gelişimlere zemin hazırlamaktadır. İmplant kabuğunun yırtılması, kapsül kontraksiyonu ya da  seroma gelişimi gibi durumlarda, bu değişimlerin mikroçip tarafından saptanması ve okuyucu aracılığıyla tespit edilmesi yönünde yoğun ve umut verici çalışmalar vardır.

  • Pozisyona göre değişen dinamik form ve tam doğal görünüm

Yeni nesil çipli meme implantların bize sağladığı diğer bir avantaj, ‘süper jel’ adı verilen içerik ile imal edilmiş olan ergonomik formdur. Süper jel denilen bu içerik aslen önceki implant içerikleri ile benzer moleküler yapıya sahiptir. Ancak bu jel formunu bir arada tutan ara bağlar daha elastik özelliktedir. Yani yer çekimi ile karşılaştığında şeklini muhafaza etme yönünde değil, çekim kuvvetinin olduğu yöne doğru göllenme eğilimindedir.   Ergonomik form meme implantları, Süper jel teknolojisi sayesinde yuvarlak ve anatomik form meme implantları dışında 3. bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu formdaki implantlar, vücudun pozisyonuna göre şekillenmekte, örneğin ayaktayken damla formunu almakta, sırt üstü yatar pozisyondayken ise yuvarlaklaşmaktadır. Böylece memenin o doğal yapısı daha iyi taklit edilmektedir.

Klasik meme implantı uygulamalarında hastalar tarafından sıkça dile getirilen diğer bir sorun; implant kabuğunda meydana gelen dalgalanmaların göğüs cildi üzerinden belli olmasıdır. Klasik implant üretim teknolojisinde dış kabuğun oluşturduğu hacmin % 85 i jel silikon ile doldurulmaktadır. Bu durum implantın içinde %15 lik boş bir alan yaratmaktadır. Jel silikonun hareketlenmesi  bu boşluk nedeniyle dış kabukta belirgin katlantılara neden olur ki, özellikle öne eğilme, zıplama ve sallanma hareketleri sırasında ciltte belirgin katlanmalar oluışur. Zayıf ve ince ciltli hastalarda bu durum çok daha belirgindir. Yeni nesil çipli implantlarda kabuğun oluşturduğu hacmin % 100 ü süper jel ile doludur. İstenildiği kadar hareket, travma ve burkulmaya maruz kalsın, implant yüzeyinde asla dalgalanma meydana gelmez. Dolayısı ile göğüs cildi üzerinde dalgalanma şikayeti hiçbir zaman olmaz.

  • Pürtüklü ama pürtüksüz yüzey

Yeni nesil çipli meme implantlarındaki diğer önemli bir değişim dış yüzeyde yaşanmaktadır. Nano teknoloji ile üretilen bu dış kabuklar, sızdırmazlık açısından son derece güvenilirdir. İmplant kabuğunun orta katmanı sızdırmazlıktan sorunlu olup özellikle mavi renkte üretilmiştir. Bu şekilde çıplak gözle bakıldığında dahi: eğer implant duvarında sızdırmazlık açısından sorunlu bir bölge varsa görülebilmektedir.

Dış yüzey çevre dokuya daha iyi tutunacak kadar dalgalı bir yapıya sahip iken, doku düzeyinde iritasyon yaratmayacak yumuşak geçişlere sahiptir. Klasik implant teknolojisinde pürtüklü yüzey üretilirken, poliüretan baskı kullanılır ve  kabuk yüzeyinde 50-55 mikrometre derinliğinde girinti çıkıntılar oluşturulur. Doku düzeyindeki kollojen lifler bu çukurlara derinlemesine işleyerek doku-silikon kabuk formunda bağımsız bir katman oluşumuna neden olurlar. Yeni nesil çipli protezlerde dış kabuk nano teknoloji ile ve sadece silikondan üretilir. Dış yüzeydeki girinti çıkıntıların derinliği en fazla 16 mikrometre olup, bu derinlik kollojen liflerin derinlemesine hareketine izin vermez. Bu özelliği sayesinde yeni nesil çipli protezlerde kapsül kontraksiyonu gibi istenmeyen bir sonuç gçrülme oranı, klasik implantlara göre 3 kat daha azaltılmıştır.

Sonuç olarak yeni nesil çipli meme implantları ile göğüs estetik ameliyatları  çok daha güvenli ve düşük komplikasyon oranları ile yapılmaya devam edilecektir

Özet
Makale Adı
İmplant Teknolojisinde Fark Yaratan Gelişmeler
Yazar
Açıklama
Yaklaşık 15 yıldır implant üretim teknolojisi bir değişim yaşamamakta, mevcut üretim formatının son derece güvenilir ve yeterli olduğuna inanılmakta idi.
Posted in: