Silikon Meme İmplantı Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar

  1. meme-estetiginde-sorunlar
  • Meme büyütme ve şekillendirme amacıyla kullanılan implantların, standartlara uygun olarak üretilmesi, transfer edilmesi ve steril şartlarda uygulanması gerekir. Üretim standartlarının belirlenmesinde FDA (food and drug administration) onayı aranmalıdır. Her implantın markası, hangi tarihte, nerede ve hangi teknoloji ile üretildiği, hacmi, şekli ve yüzey doku özellikleri hasta tarafından bilinmeli ve kayıt altına alınmalıdır. Üretici firmaların bu özellikleri belirten bazı belgeler düzenlemesine rağmen çoğu zaman hastalar tarafından bu belgeler düzenli olarak saklanmamaktadır. Belli bir zaman önce göğüs implantı uygulanmış hastalarda göğsü daha fazla büyütmek, mevcut implantları değiştirmek ya da olası bir komplikasyon nedeniyle operasyon gerektiğinde, içeride bulunan implant hakkında temel bilgilerin mevcut olması son derece önemlidir.
  • Silikon meme implantlarında uygulama sonrası karşılaşılabilecek bazı sorunlar vardır. Erken dönemde karşılaşılan en önemli sorun kanama ve enfeksiyondur. Son derece nadir fakat önemli problemleri. Operasyon sırasında kanama kontrolünün tam yapılmaması, mevcut sızıntıyı vücut dışına alacak drenlerin kullanılmaması ya da hastada pıhtılaşma mekanizmasını bozan bir hematolojik hastalık varlığı nedeniyle meydana gelebilir. Erken dönemde meydana gelen kanama hastanın tekrar ameliyata alınarak kanamanın durdurulmasını gerektirir. Enfeksiyon gelişimi ise işlem sırasında steriliteye yeterli önem verilmemesi nedeniyle ortaya çıkabilir. Yoğun antibiyotik tedavisi ile gerileme sağlanamaz ise implantın bir an önce çıkarılması gerekir.

Geç dönemde, silikon etrafında sıvı birikimi ile karakterize olan seroma  ve  bazen ciddi sorunlara yol açabilen kapsül kontraksiyonu önemli problemler olarak ortaya çıkabilir.  Nadiren gelişen spontan rüptürler (implantın doku içerisinde patlaması, yırtılması) vakit kaybetmeden implantın çıkarılmasını ve dokuların temizlenmesini gerektirir.

  • Meme silikonları yuvarlak ve anatomik olarak başlıca iki fiziksel formda üretilirler. Anatomik implantlar, daha doğal bir görünüm sağladığı gerekçesiyle tercih edilir. Ancak asimetrik bir şekle (damla) sahip oldukları için doku içerisinde döndüklerinde ya da kaydıklarında dışarıdan net olarak belli olan asimetri ve deformasyonlara neden olurlar. Yuvarlak protezlerde bu sorunla karşılaşılmaz.
  • Silikon meme implantların kabuk yüzeyleri düz ve pürtüklü formda olabilir. Düz yüzeyli implantlarda kapsüler kontraksiyon oranı daha fazla iken, pürtüklü yüzeye sahip implantlar dokuya daha iyi tutunur, kapsüler kontraksiyon riski daha düşüktür. Ancak uzun dönemde yüzey pürtüklüğü, dokular üzerinde bir iritasyona yol açabilmekte ve farklı tabloların gelişmesine yol açabilmektedir.
Özet
Makale Adı
Silikon Meme İmplantı Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar
Yazar
Açıklama
Geç dönemde, silikon etrafında sıvı birikimi ile karakterize olan seroma ve bazen ciddi sorunlara yol açabilen kapsül kontraksiyonu önemli problemler olarak ortaya çıkabilir.
Posted in: